MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Intelligent Video Platforms

Giải pháp video thông minh bao gồm bảng ghi video để phân tích hệ thống video thông minh (IVA) và Bộ phát triển phần mềm (SDK). Hệ thống video thông minh có thể tích hợp nhiều bộ mở rộng video với các ứng dụng quan trọng