MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Giải Pháp Edge Analyzer

Phân tích biên (Edge Analyzer) cung cấp chẩn đoán thời gian thực và phát hiện tín hiệu bất thường

Product List

 • ESRP-CSS-UNO1372

  Cloud-Ready Secured Azure IoT Edge Gateway

  New
 • ESRP-CSS-UNO2372

  Cloud-Ready Secured Azure IoT Edge Gateway

  New
 • ESRP-CSS-UNO2271

  Cloud-Ready Secured Azure IoT Edge Gateway

  New
 • ESRP-CSS-UNO2484

  Nền tảng thông minh với Azure IoT Edge, UNO-2484G-7531AE, 8 GB RAM, 32 GB SSD, AdvLinuxTU

  New
 • ESRP-MVS-AIIS3410

  4-CH USB Vision, i5-7500 CPU or 4-CH GigE Vision, i7-7700 CPU vision system with Vision Express

 • ESRP-MPM-UNO3382

  Nền tảng chẩn đoán và bảo trì phòng ngừa, EDGECROSS, UNO-3382G-474AE, 8 GB RAM, 64 GB SSD, Windows 10 IoT Enterprise LTSB

 • ESRP-AWS-UNO1372

  AWS IoT Greengrass Gateway với WISE-Edgelink 3000 tags là một nền tảng biên thông minh với AWS IoT Edge để cho phép xử lý AI tại biên.

 • ESRP-AWS-UNO2271

  AWS IoT Greengrass Gateway với WISE-Edgelink 3000 tags là một nền tảng biên thông minh với AWS IoT Edge để cho phép xử lý AI tại biên.

 • ESRP-AWS-UNO2372

  AWS IoT Greengrass Gateway với WISE-Edgelink 5000 tags là một nền tảng biên thông minh với AWS IoT Edge để cho phép xử lý AI tại biên.

 • ESRP-AWS-UNO2484

  AWS IoT Greengrass Gateway với WISE-Edgelink 8000 tags là một nền tảng biên thông minh với AWS IoT Edge để cho phép xử lý AI tại biên.