MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Edge SRP

WebAccess là cốt lõi của giải pháp IoT của Advantech, nó là phần mềm SCADA có thể cấu hình từ Máy khách/Máy chủ/Trình duyệt đầu tiên. Thông qua hệ thống HMI/SCADA của Advantech, chúng tôi có thể xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu IoT. Ngoài ra, với kiến ​​trúc mở, các ứng dụng miền dọc có thể dễ dàng được tích hợp. WebAccess chạy trên nền tảng phần cứng được cấu hình sẵn để thu thập dữ liệu thực địa từ các thiết bị I/O từ xa và (hoặc) từ các bộ khiển thông qua phần cứng liên lạc khác nhau. Sử dụ

Product Categories

 • Giải Pháp Chuyển Đổi Giao Thức

  Thu thập dữ liệu biên (Edge Data Collector) hỗ trợ hơn 200 chuyển đổi giao thức PLC

 • Giải Pháp Quản Lý Tập Trung

  Trình hiển thị tập trung (Centralized Visualizer) đơn giản hóa việc quản lý các ứng dụng và nguồn hình ảnh thông qua giải pháp quản lý tập trung.

 • Giải Pháp Edge Analyzer

  Phân tích biên (Edge Analyzer) cung cấp chẩn đoán thời gian thực và phát hiện tín hiệu bất thường

 • Giải Pháp SoftControl

  Bộ điều khiển Fieldbus (Fieldbus Controller) như một bộ điều khiển mở, mang đến khả năng điều khiển máy trong thời gian thực

 • Edge Networking

  Network communication, enabling a non-stop, multi-directional and remote network management for various industries Leveraging over 20 years of industry experience to develop industrial communication products that provide reliable wired and wireless communication solutions for mission critical applications, Advantech officially introduces 4 network-focused Edge SRPs, offering a wide range of services ranging from protocol convention, centralized management, to fault tolerant systems, realizin

Related Materials