MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Embedded BIOS

Các giải pháp BIOS nhúng cung cấp khả năng tương thích và chức năng với hiệu năng vượt trội mà các nhà tích hợp hệ thống cần có thông qua BIOS Modularized, Secure BIOS và UEFI Utility. Nhiều tùy chọn cho phép khách hàng điều chỉnh sản phẩm của họ theo một loạt các thiết kế cho thị trường mục tiêu của họ.