MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Giải Pháp EtherCAT

Để giao tiếp trong thời gian thực bằng giao thức EtherCAT, giải pháp EtherCAT của Advantech, bao gồm thẻ chính (Master Cards) và mô-đun phụ (Slave Modules) I/O để đồng bộ hóa chính xác chuyển động của nhiều trục và cung cấp dữ liệu tốc độ cao thông qua khả năng I/O nâng cao.