MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Giải Pháp Điều Khiển Chuyển Động Phân Tán

Dòng sản phẩm điều khiển chuyển động phân tán AMONet RS-485 được phân loại thành mô-đun phụ (Slave Modules) và thẻ chính (Master Cards). Series AMAX-1220/1240/2240 được sử dụng để tăng số lượng trục cho các mạng điều khiển chuyển động phân tán; Series AMAX-1750/2750 mở rộng công suất I/O kỹ thuật số, mỗi mô-đun đầu vào kỹ thuật số làm giảm kết nối dây giữa trình điều khiển và bộ điều khiển. Thẻ Master được cài đặt trong máy tính chủ, thẻ Master của PCI-1202U và PCM-3202P thu thập và xuất bản th

Product Categories

  • Giải Pháp EtherCAT

    Để giao tiếp trong thời gian thực bằng giao thức EtherCAT, giải pháp EtherCAT của Advantech, bao gồm thẻ chính (Master Cards) và mô-đun phụ (Slave Modules) I/O để đồng bộ hóa chính xác chuyển động của nhiều trục và cung cấp dữ liệu tốc độ cao thông qua khả năng I/O nâng cao.

  • EtherCAT Slave Modules

    Advantech offers a variety of distributed I/O and motion control EtherCAT slave modules, such as isolated digital input, isolated digital output, photoMOS relay output, relay contact, analog input/output, pulse output, and junction modules, to satisfy diverse control application needs.

  • AMONet

    Dòng sản phẩm điều khiển chuyển động phân tán AMONet RS-485 được phân loại thành mô-đun phụ (Slave Modules) và thẻ chính (Master Cards). Series AMAX-1220/1240/2240 được sử dụng để tăng số lượng trục cho các mạng điều khiển chuyển động phân tán; Series AMAX-1750/2750 mở rộng công suất I/O kỹ thuật số, mỗi mô-đun đầu vào kỹ thuật số làm giảm kết nối dây giữa trình điều khiển và bộ điều khiển. Thẻ Master được cài đặt trong máy tính chủ, thẻ Master của PCI-1202U và PCM-3202P thu thập và xuất bản th