MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

EtherNet/IP Gateways

Hỗ trợ các thiết bị sử dụng các giao thức khác nhau để liên lạc, Advantech EtherNet/IP Fieldbus gateways cung cấp liên lạc liền mạch giữa fieldbus và các thiết bị Ethernet công nghiệp. Chúng được thiết kế đặc biệt để cung cấp khả năng mở rộng giao thức đáng tin cậy và tích hợp liền mạch với các thiết bị mạng hiện có và chúng cung cấp một giải pháp khả thi để chuyển đổi dữ liệu hiệu quả từ các thiết bị sử dụng các giao thức khác nhau, do đó giảm nhu cầu mua thiết bị đắt tiền ngoài việc giảm thiể

Product List

Related Materials