MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ETX/XTX

Mô-đun CPU ETX / XTX có khả năng I/O tuyệt vời và đáp ứng cả nhu cầu của ISA và PCI, đồng thời hỗ trợ concept Computer On Module cho các mô-đun CPU cắm thêm. Advantech là thành viên sáng lập của ETX Industrial Group (ETX-IG).

Product List

Related Materials