MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Module Mở Rộng

Advantech cung cấp các mô-đun TPM và IPMI để hỗ trợ các mô-đun mở rộng công nghiệp. Mô-đun IPMI điều khiển từ xa cấp máy chủ của chúng tôi và các mô-đun TPM tuân thủ thông số kỹ thuật TCG 1.2 để mở rộng thêm nữa.