MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Entry-Level

Series các màn hình FPM-1000G và FPM-2000G là các giải pháp cơ bản nhằm vào các ứng dụng hiển thị nhu cầu thấp. Những màn hình này có màn hình cảm ứng hỗ trợ USB và đầu vào video VGA/HDMI.

Product List

  • FPM-5151G

    Màn hình công nghiệp cảm ứng điện trở 15" XGA, Direct-VGA và DVI Ports

  • FPM-5171G

    Màn hình công nghiệp cảm ứng điện trở 17" SXGA, Direct-VGA và DVI Ports

  • FPM-5191G

    Màn hình công nghiệp cảm ứng điện trở 19" SXGA, Direct-VGA và DVI Ports