MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Nvidia GPU cards

Nvidia GPU cards cho phép processor card và graphical card sẵn sàng cho các ứng dụng AI/VR của bạn. Nvidia không chỉ hỗ trợ GPU card phần cứng mà còn cho phép bạn tận dụng thư viện của họ để xây dựng chương trình của bạn.

Product Categories

  • Nvidia Tesla GPU cards

    Điện toán tăng tốc bởi GPU (GPU-accelerated computing) là việc sử dụng một đơn vị xử lý đồ họa (GPU) cùng với CPU để tăng tốc các ứng dụng học tập, phân tích và kỹ thuât.

  • Nvidia Quadro GPU cards

    Mạnh mẽ, trực quan hiệu quả. Các chuyên gia đều tin tưởng vào Nvidia Quadro GPU cards để cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể với các giải pháp cho Viễn thông, Y tế, Hình ảnh khoa học, Sòng bạc và Giám sát.