MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Thiết Bị Đầu Cuối Cầm Tay

Thiết bị đầu cuối cầm tay của Advantech cung cấp thiết bị đầu cuối cấp quân sự được áp dụng cho công nhân và kỹ sư hiện trường. Thiết bị đầu cuối cầm tay được chứng nhận cấp quân sự: MIL-STD-810G, tuân thủ tiêu chuẩn IP đảm bảo khả năng bảo vệ và chống rơi vỡ. Do đó, thiết bị đầu cuối cầm tay có thể được phục vụ như một thiết bị đầu cuối quân sự hoặc thiết bị đầu cuối bưu điện cho dịch vụ và xây dựng tại hiện trường. Nó là mạnh mẽ và chắc chắn cho truyền thông di động cho công nhân hiện trường

Product List

Related Materials