MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Healthcare Infotainment Terminal

Thiết bị Infotainment chăm sóc sức khỏe all-in-one của Advantech là thiết bị đầu cuối thông minh trên giường dành cho chăm sóc sức khỏe. Thiết bị đầu cuối tất cả trong một cũng có thể được áp dụng cho dịch vụ chăm sóc tại nhà và cung cấp cho nhân viên y tế quyền truy cập an toàn vào dữ liệu điện tử của bệnh nhân để chẩn đoán.