MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

HMI

Dòng sản phẩm giao diện máy-người Human Machine Interface (HMI) công nghiệp là bảng điều khiển PC và bảng điều khiển cho một loạt các ứng dụng tự động hóa công nghiệp và nhà máy. Các máy tính bảng cảm ứng có nhiều kích cỡ khác nhau, đặc biệt là cho môi trường nhà máy với không gian khiêm tốn.

Product List