MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

iButton®

Các thiết bị Advantech iButton® có sẵn cho một số chức năng khác nhau và trình điều khiển được cung cấp và SDK. Các bo mạch DPX® có GPIO header được sử dụng để kết nối với các thiết bị một dây hoặc hai dây, là một giao diện đa năng linh hoạt.

Product List