MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Giải Pháp Ushop

Advantech UShop+ là một nền tảng đám mây được xây dựng cho các nhà bán lẻ. Chúng tôi cung cấp cái nhìn sâu sắc về bán hàng thông minh thông qua nhiều giải pháp như phân tích lưu lượng truy cập và sơ đồ nhiệt cửa hàng. Cửa hàng chi nhánh và trụ sở chính có thể quản lý từng hệ thống dễ dàng trên nền tảng UShop+. Nền tảng đám mây UShop+ cung cấp API RESTful mở để tích hợp đa giải pháp. Vì vậy, bạn có thể tối ưu hóa quản lý cửa hàng của mình thông qua dịch vụ SaaS một cách hiệu quả hơn.

Product Categories

 • DeviceOn/iService

  Advantech Service-IoT software provides a wide variety of IoT solutions to facilitate devices management from hardware, software to peripherals.

 • StoreVue Solution Suite

  StoreVue is a one-stop service for store supervisors in chain stores to enhance the operational efficiency and productivity.

 • City Service Suite

  City Service Suite provide intelligent solution such as building safety, infection prevention and solutions for public and commercial place.

 • Edge Computing

  Hardware equipment and software licences of City Service and StoreVue Suite to complete the last mile of smart retail and city

Related Materials