MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

IDK-2000 Series

Series Advantech IDK-2000 cung cấp màn hình LCD có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời 8.4" ~ 21.5" với nhiều tùy chọn màn hình cảm ứng khác nhau và hoàn hảo cho các ứng dụng ngoài trời.

Product List

 • IDK-2108

  8.4” SVGA 1,200cd/m2 Ultra High Brightness Industrial Display Kit với LED B/L, LVDS Interface

 • IDK-2110

  10.4” SVGA 1,200cd/m2 Ultra High Brightness Industrial Display Kit với LED B/L, LVDS Interface

 • IDK-2112

  12.1” SVGA 1,200cd/m2 Ultra High Brightness Industrial Display Kit với LED B/L, LVDS Interface

 • IDK-2115

  15” XGA 1,200cd/m2 Ultra High Brightness Industrial Display Kit với LED B/L, LVDS Interface

 • IDK-2117

  17” SXGA 1,200cd/m2 Ultra High Brightness Industrial Display Kit với LED B/L, LVDS Interface

 • IDK-2119

  19” SXGA 1,200cd/m2 Ultra High Brightness Industrial Display Kit với LED B/L, LVDS Interface

 • IDK-2121W

  21.5" FHD 1, 200 cd/m2 Ultra High Brightness Industrial Display Kit với LED B/L, LVDS Interface