MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

IEC 61850-3/ IEEE 1613

Bộ điều khiển trạm biến áp IEC 61850 và bộ điều khiển IEEE 1613 là thiết bị phù hợp cho tự động hóa trạm biến áp, tự động hóa T&D và các thị trường tích hợp lưới điện. Dòng sản phẩm UNO-4600 tuân thủ tiêu chuẩn IEC-61850-3 cho tự động hóa trạm biến áp và phù hợp với các ứng dụng môi trường khắc nghiệt. EKI-4654R là một bộ chuyển mạch Ethernet công nghiệp quản lý điện dự phòng, cũng được thiết kế để tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC61850-3 và IEEE 1613 cho tự động hóa trạm biến áp. Bộ chuyển mạch Eth