MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Giải Pháp iHospital

Hệ thống năng lượng thông minh Advantech iPS, với pin lithium-ion cấp công nghiệp và có thể thay đổi mới nhất, cung cấp giải pháp cấp y tế cho nguồn năng lượng lâu dài trên các xe đẩy máy tính di động.

Product Categories