MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Data Gateway Công Nghiệp

Cổng dữ liệu công nghiệp (Industrial Data Gateway) của Advantech bao gồm phần mềm HMI Runtime, bộ xử lý RISC và lưu trữ dữ liệu. Cổng IOT với đầu vào nguồn kép rút ngắn thời gian dừng để tăng cường sự ổn định khi hoạt động