MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Industrial Display Kit

Dòng Advantech Industrial Display Kit cung cấp các màn hình LCD công nghiệp 5,7" ~ 31,5", màn hình ngoài trời và màn hình cảm ứng hỗ trợ các chức năng cảm ứng có thể đọc dưới sáng mặt trời, và tất cả đều hoạt động tốt với tất cả các nền tảng nhúng của Advantech. Dịch vụ tùy biến cũng được cung cấp.

Product Categories

  • IDK-1000 Series

    Series Advantech IDK-1000 cung cấp màn hình LCD cảm ứng cấp công nghiệp 6,5" ~ 21,5" và hỗ trợ độ sáng 250 ~ 400 nits, lý tưởng cho các ứng dụng trong nhà.

  • IDK-2000 Series

    Series Advantech IDK-2000 cung cấp màn hình LCD có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời 8.4" ~ 21.5" với nhiều tùy chọn màn hình cảm ứng khác nhau và hoàn hảo cho các ứng dụng ngoài trời.