MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Wzzard LoRa Sensing Network

Nền tảng cảm biến thông minh Wzzard LoRa giúp nhanh chóng và dễ dàng tạo ra một ngăn kết nối hoàn chỉnh giữa các cảm biến và ứng dụng của bạn, trên mạng của bạn hoặc Internet. Nền tảng sử dụng các node biên (edge node) thông minh để truyền dữ liệu cảm biến đến SmartSwarm 243 LoRa Gateway qua mạng LoRa không dây.

Product List

Related Materials