MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Medical Carts

Sản phẩm xe đẩy y tế AMiS Series được thiết kế để tối ưu hóa việc cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân và cho phép dịch vụ chăm sóc tại điểm di động.

Related Materials