MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Máy Tính Y Tế

Advantech cung cấp một loạt máy tính y tế không quạt với các chứng nhận an toàn y tế UL60601-1, EN60601-1 và IEC6060. Máy tính y tế - POC series hỗ trợ màn hình cảm ứng đa điểm và có thể được tích hợp đơn giản với các cấu hình thiết bị hiện có. Máy tính y tế tiết kiệm năng lượng mang lại hiệu suất tính toán cao để tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Product Categories