MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Màn Hình Y Tế

Advantech đã phát triển ba loại màn hình y tế (PAX Series), bao gồm màn hình dành cho phẫu thuật, chẩn đoán và theo dõi lâm sàng.