MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Tablet Y Tế

Máy tính bảng Advantech Medical được trang bị pin LiFePO4 để hỗ trợ điện toán di động trong trợ lý lâm sàng di động (Mobile Clinical Assistant). Máy tính bảng y tế của chúng tôi, với công nghệ tích hợp hỗ trợ quy trình chăm sóc sức khỏe, cho phép các bệnh viện hợp lý hóa tài liệu và quản lý thuốc.