MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Tablet Y Tế

Máy tính bảng Advantech Medical được trang bị pin LiFePO4 để hỗ trợ điện toán di động trong trợ lý lâm sàng di động (Mobile Clinical Assistant). Máy tính bảng y tế của chúng tôi, với công nghệ tích hợp hỗ trợ quy trình chăm sóc sức khỏe, cho phép các bệnh viện hợp lý hóa tài liệu và quản lý thuốc.

Product List