MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

MI/O Extension Modules

Các mô-đun mở rộng MI/O của Advantech, hỗ trợ DisplayPort, PCIe, LPC, SMBus, USB 2.0/USB 3.0, đầu ra âm thanh và các chức năng nguồn, được thiết kế để được tích hợp với các single board computer nhúng 2.5" và 3.5" của Advantech để cung cấp các chức năng mở rộng.

Product List