MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

MIC-7000 Series

Máy tính mô-đun nhỏ gọn hỗ trợ mở rộng i-module để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng đa dạng. Máy tính mô-đun với thiết kế không quạt có thể được triển khai rộng rãi cho tự động hóa nhà máy và máy móc. Mô-đun hóa máy tính giúp giảm thời gian cho CTOS bởi khả năng cấu hình dễ dàng.

Product Categories

  • Hệ Thống Module Nhỏ Gọn

    Máy tính mô-đun nhỏ gọn hỗ trợ mở rộng i-module để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng đa dạng. Máy tính mô-đun với thiết kế không quạt có thể được triển khai rộng rãi cho tự động hóa nhà máy và máy móc. Mô-đun hóa máy tính giúp giảm thời gian cho CTOS bởi khả năng cấu hình dễ dàng.

  • i-Module Series

    Series i-Module bao gồm các mô-đun mở rộng tùy chọn tương thích với modular PC công nghiệp như các hệ thống như series MIC-7000.

  • Flex I/O Expansion Kit

    Flex I/O Series modules provide flexible expansion for MIC-7 Series. Customer can have more display, more control and communication interface via it

Related Materials