MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Modbus Gateways

Tương thích hoàn toàn với Modbus/TCP, Modbus gateway của chúng tôi cung cấp một giải pháp thuận tiện để kết nối các thiết bị hoặc bộ điều khiển hiện có chạy giao thức nối tiếp Modbus (Modbus/ASCII hoặc Modbus/RTU) với mạng Ethernet. Với các bộ chuyển mạch Ethernet tích hợp, các Modbus gateway của Advantech cung cấp khả năng kết nối thông suốt giữa các thiết bị nối tiếp Modbus/ASCII, Modbus/RTU và thiết bị Modbus/TCP dựa trên Ethernet. Gateway của chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu về cấu hình

Product List

Related Materials