MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Modbus Router

Modbus Router EKI-1200R series là các cổng hai chiều để tích hợp các thiết bị nối tiếp Modbus/RTU và Modbus/ASCII mới và hiện có cho các thiết bị dựa trên mạng TCP/IP mới hơn. Modbus Router dòng EKI-1200R có thể được điều khiển từ xa và giám sát các thiết bị Modbus cục bộ cho các ứng dụng IoT công nghiệp. Và nó cung cấp đường truy cập an toàn cao với VPN để bảo vệ dữ liệu trong nước.