MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Modular series

Với sự xuất hiện của Công nghiệp 4.0, các bảng tự động hóa all-in-one phổ thông thường thiếu tính linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu của ngành công nghiệp. Để giải quyết nhu cầu này, Advantech đã tạo ra một loạt các giải pháp mô-đun máy tính bảng dựa trên ba mô-đun phân đoạn hiệu suất - bảng điều khiển, máy khách mỏng công nghiệp (industrial thin-client) và màn hình công nghiệp. Thiết kế mô-đun của các giải pháp của Advantech cho phép các mô-đun máy tính hộp được kết hợp với các mô-đun hiển thị c