MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Bảng Điều Hành

Các bảng điều khiển vận hành của Advantech, dòng sản phẩm WebOP-2000T có bộ xử lý RISC, WebAccess/HMI và hỗ trợ hơn 450 giao thức truyền thông công nghiệp PLC.

Product Categories

  • Data Gateway Công Nghiệp

    Cổng dữ liệu công nghiệp (Industrial Data Gateway) của Advantech bao gồm phần mềm HMI Runtime, bộ xử lý RISC và lưu trữ dữ liệu. Cổng IOT với đầu vào nguồn kép rút ngắn thời gian dừng để tăng cường sự ổn định khi hoạt động

  • HMI

    Dòng sản phẩm giao diện máy-người Human Machine Interface (HMI) công nghiệp là bảng điều khiển PC và bảng điều khiển cho một loạt các ứng dụng tự động hóa công nghiệp và nhà máy. Các máy tính bảng cảm ứng có nhiều kích cỡ khác nhau, đặc biệt là cho môi trường nhà máy với không gian khiêm tốn.

  • WebAccess/HMI Designer/ Runtime

    WebAccess/HMI Designer là một phần mềm mạnh mẽ và trực quan để tạo ra các giải pháp tổng thể cho tất cả các sản phẩm HMI và ứng dụng HMI, bao gồm dòng sản phẩm TPC/WebOP/UNO.