MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Giải Pháp Video OR

Advantech Kostec cung cấp hình ảnh chất lượng cao nhất cho các hệ thống hình ảnh nội soi và phẫu thuật với dòng sản phẩm đầy đủ từ các giải pháp UHD 19" SXGA đến 84", nhiều kết nối đầu vào và đầu ra digital/analog và công nghệ cân bằng độ sáng BLT (Brightness Levelling Technology). Bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ, chuyên gia y tế và nhà tích hợp hệ thống sẽ có thể tìm thấy các giải pháp chất lượng cao và thân thiện với ngân sách cho bất kỳ ứng dụng nào và môi trường OR của họ từ phạm vi hiển thị của

Video Solutions in the Operating Room

Product Categories

  • NDcoder

    AVAS-200 Series is an IP-based data transmission system with a single-cable distribution architecture.

  • Recorder

    AVAS-400 Series is a powerful integrated imaging hub equipped with software development APIs for customizing video and imaging streams.

  • Video Mobile Workstation

    AS-60 is a versatile mobile workstation for conducting surgical demonstrations and consultations.