MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Passive Backplanes

Dòng Backplanes thụ động có thể dễ dàng tùy chỉnh bao gồm bo mạch PCI, bo mạch ISA, PICMG 1.3 full-sized, PICMG 1.0 full-sized và half-sized single board computers. Tất cả các sản phẩm bảng nối đa năng cung cấp với khung máy phù hợp và tính linh hoạt mở rộng vượt trội.

Quick Find

 • Expansion Interface

  • ISA

  • PCI

  • PCI Express x 1

  • PCI Express x 4

  • PCI Express x 8

  • PCI Express x 16

  • PCI-X

55 total products

Part Number Description Expansion Interface
    ISA PCI PCI Express x 1 PCI Express x 4 PCI Express x 8 PCI Express x 16 PCI-X
Part Number Description Expansion Interface
    ISA PCI PCI Express x 1 PCI Express x 4 PCI Express x 8 PCI Express x 16 PCI-X
989K610303E ASS'Y PCA-6103P2V Eco. Package RoHS K, d N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A
989K610512E ASS'Y PCA-6105P4V-0B3 B303-1 Econ Pack R N/A 4 N/A N/A N/A N/A N/A
989K610622E ASS'Y PCA-6106P3V B2 02 Economic Package 1 3 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6104-0C2E 4 slot Pure ISA BP 4 ISA RoHS K 4 0 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6104P4-0B2E 4 slot Pure PCI BP,4 PCI RoHS K 0 4 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6105P3-5A1E PICMG 1.0 BP, 5 slot,3 PCI,1 ISA,1 PCI/I 1 2 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6105P5-0B2E 5 slot Pure PCI BP,5 PCI RoHS K 0 5 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6106-0B2E 6 slot Pure ISA BP,6 ISA,RoHS K 6 0 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6108-0B2E 8 slot Pure ISA BP,8 ISA RoHS K 8 0 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6108E-0C2E 8 slot Pure ISA BP,8 ISA RoHS K 7 0 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6108P4-0C2E 8 slot PICMG BP,3ISA 3PCI,1PICMG,1PICMG/ 3 3 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6108P6-0C1E 8 slot PICMG BP,1ISA 5PCI,1PICMG,1PICMG/ 1 5 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6113DP4-0A2E 13slot Dual Seg BP,2ISA7PCI 3PICMG 1PICM 2 7 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6113P4R-0C2E 13 slot PICMG BP,7ISA,4PCI,2PICMG RoHS K 7 4 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6114-0B2E 14 slot Pure ISA BP,14 ISA RoHS K 14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6114P10-0B2E 14 slot PICMG BP,2ISA,10PCI,2PICMG RoHS 2 10 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6114P12-0B3E 14 Slot PICMG BP,1 ISA,11PCI,1PICMG,1PIC 1 11 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6114P4-0C2E 14 slot PICMG BP,8ISA,4PCI, 2PICMG RoHS 8 4 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6114P7-0E1E 14Slots PICMGBP,4ISA,6PCI,3PICMG, 1PCI/I 4 6 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6119P7-0C2E 19 slot PICMG BP, 10ISA,7PCI, 2PICMG K ( 10 7 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6120P12-0A3E 20 slot PICMG BP,7ISA,11PCI,1PICMG,1PICM 7 11 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6120P18-0A2E 20 slot PICMG BP,1ISA,17PCI,1PICMG,1PICM 1 17 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6120P4-0B2E 20 slot PICMG BP, 14ISA, 4PCI, 2PICMG Ro 14 4 N/A N/A N/A N/A N/A
PCA-6120Q-0B3E 20 slot Quad Segment BP,20ISA K (ATX) 20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PCE-3B03-01A1E 3 Slots PICMG1.3 BP, PCI*1, PCIe x16*1 N/A 1 N/A N/A N/A 1 N/A
PCE-3B03A-00A1E 3 Slots PICMG1.3BP, PCIe x16*1, PCIe x4* N/A N/A N/A 1 N/A 1 N/A
PCE-3B06-00A1E 6 Slot Pure PCI-E BP,5 PCI-E,RoHS N/A N/A 4 N/A N/A 1 N/A
PCE-3B06-02A1E 6 Slot PICMG1.3 HS BP,3 PCI-E,2 PCI,RoHS N/A 2 2 N/A N/A 1 N/A
PCE-3B06-03A1E 6 Slot PICMG1.3 HS BP,2 PCI-E,3 PCI,RoHS N/A 3 1 N/A N/A 1 N/A
PCE-3B12-08A1E 14Slots 1.3 H/S BP: PCIex16*1,PCIex1*2, N/A 8 2 N/A N/A 1 N/A
PCE-4B13-00A1E 14Slots,1.3 HS BP:x8*1,x4*11 N/A N/A - 11 1 N/A N/A
PCE-5B03V-01A1E 3slot PICMG1.3 BP,1*PCIe,1*PCI,Butterfly N/A 1 N/A N/A N/A 1 N/A
PCE-5B05-02A1E 5 Slots PICMG1.3BP,2PCIE,2PCI,ROHS,K N/A 2 N/A 1 N/A 1 N/A
PCE-5B05-03A1E 5 Slots PICMG1.3BP,PCIex16,3PCI,RoHS N/A 3 N/A N/A N/A 1 N/A
PCE-5B06-00A1E 6-Slot PICMG1.3BP, 5PCIe, RoHS K N/A N/A 4 N/A N/A 1 N/A
PCE-5B06-03A1E 6 slot PICMG1.3 BP,PCIex16*1,PCIex4*1,PC N/A 3 N/A 1 N/A 1 N/A
PCE-5B06-04A1E 6 Slots PICMG1.3BP, 1PCIe, 4PCI RoHS K N/A 4 N/A N/A N/A 1 N/A
PCE-5B06V-00A1E 6slot PICMG1.3 BP,1PCIex16,4PCIex1,Btrfl N/A N/A 4 N/A N/A 1 N/A
PCE-5B06V-04A1E 6-slot PICMG1.3 BP,1 PCIe,4PCI,Butterfly N/A 4 N/A N/A N/A 1 N/A
PCE-5B07-04A1E 7 Slots PICMG1.3BP, 2PCIe, 4PCI RoHS K N/A 4 N/A 1 N/A 1 N/A
PCE-5B08-02A1E 8 Slots PICMG1.3BP, 5PCIe, 2PCI RoHS K N/A 2 4 N/A N/A 1 N/A
PCE-5B09-04A1E 10Slots PICMG1.3BP, PCIe x16*1, PCIe x4* N/A 4 N/A 3 N/A 1 N/A
PCE-5B09-06A1E 10Slots PICMG1.3BP, PCIe x16*1, PCIe x4* N/A 6 N/A 1 N/A 1 N/A
PCE-5B10-04A1E 10 Slots PICMG1.3BP,5PCIE,4PCI,ROHS,K N/A 4 4 N/A N/A 1 N/A
PCE-5B12-00A1E 12 Slot PICMG1.3 BP, 10 PCIe x16, 1 PCIe N/A N/A N/A 1 N/A 10 N/A
PCE-5B12-07A1E 12 Slots PICMG 1.3 BP, 4 PICe,7 PCI, RoH N/A 7 N/A 3 N/A 1 N/A
PCE-5B12-64C1E 12Slots PICMG1.3BP,1PICe,6PCIX,4PCI,RoHS N/A 4 N/A N/A N/A 1 6
PCE-5B12D-04A1E 12-slot Dual Seg PICMG1.3 BP, 2 PCIe,8 P N/A 4 N/A N/A N/A 1 N/A
PCE-5B13-03A1E 13 Slots PICMG 1.3 BP, 9 PCIe,3 PCI, RoH N/A 3 N/A 8 N/A 1 N/A
PCE-5B16Q-02A1E 16-slot Quad Seg BP,4 PCIe x16,8 PCI N/A 2 N/A N/A N/A 1 N/A
PCE-5B18-88B1E 18Slots PICMG1.3BP,1PICex16,8PCIX,8PCI N/A 8 N/A N/A N/A 1 8
PCE-5B19-00A1E 19 Slot PICMG1.3 BP, 17 PCIe x16, 1 PCIe N/A N/A N/A 1 N/A 17 N/A
PCE-7B08-04A1E 8 Slots PICMG1.3BP, 3PCIe, 4PCI RoHS K N/A 4 N/A 1 2 N/A N/A
PCE-7B13-64C1E 13Slots PICMG1.3BP,2PICe,6PCIX,4PCI RoHS N/A 4 N/A N/A 2 N/A 6
PCE-7B19-88B1E 19Slots PICMG1.3 BP,2PICex8,8PCIX,8PCI N/A 8 N/A N/A 2 N/A 8

Product Categories

 • PICMG 1.3 Full-Size SBC Backplanes

  PICMG 1.3 Full-Size SBC Backplanes kích thước đầy đủ là giao diện mở rộng cho Slot SBC và cung cấp tính linh hoạt, hiệu suất và rút ngắn MTTR. Bảng nối đa năng SBC với thiết kế tiết kiệm không gian cho phép làm mát tốt hơn, đây là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau.

 • PICMG 1.0 Full-Size SBC Backplanes

  Dòng sản phẩm PICMG 1.0 Full-Size SBC Backplanes cung cấp cho bạn các phương pháp tiếp cận MTTR (Mean Time to Repair) thấp. Backplanes SBC là giải pháp linh hoạt và mở rộng nhất cho các ứng dụng công nghiệp và khe cắm.

 • PICMG 1.3 Half-Size SBC Backplane

  PICMG1.3 SHB backplanes, tương thích với half-size PICMG1.3 slot SBC. Dòng sản phẩm bảng nối đa năng PCI / ISA SBC của chúng tôi cung cấp các mức độ lựa chọn chính và cấp máy chủ, hỗ trợ các nhu cầu về độ chắc chắn của bạn trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau.

 • PICMG 1.0 Half-Size SBC Backplane

  PICMG 1.0 Half-size SBC Backplane được thiết kế với PCI tiêu chuẩn công nghiệp để mở rộng. SBC Backplane được trang bị cấu hình làm mát không quạt và cấu hình năng lượng thấp đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp tầm trung.