MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PC/104 I/O Modules

Các mô-đun I/O CPU của PC/104 được thiết kế cho các máy tính đơn nhúng PC/104 để mở rộng các chức năng và giao diện I/O bổ sung.

Product Categories

 • PC/104 Datacom Module

  Các mô-đun dữ liệu PC/104 của Advantech cung cấp một lựa chọn mô-đun RS-232, 485, COM, mô-đun CANBUS và mô-đun LAN trong hệ số sạng PC/104.

 • PC/104 I/O Modules

  Các mô-đun I/O PC/104 cung cấp IDE cho mô-đun CompactFlash, mô-đun ISA Bridge và mô-đun ISA trong yếu tố hình thức PC/104.

 • PC/104 Power Modules

  Các mô-đun nguồn PC/104 là mô-đun nguồn DC đến AC ở yếu tố hình thức PC/104.

Related Materials

Featured Highlights

 • Embedded Single Board Computers

  Embedded Single Board Computers

  Advantech Embedded Single Board Computers offer standard form factors in compact sizes with rugged design, high flexibility and easy expansion capabilities. Moreover, Advantech Embedded Single Board Computers provide IoT software, EMI/ESD optimized, and wireless connectivity integration services, making it ideal for industrial applications.