MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI Serial Port Cards

Kết nối thiết bị có thể được thực hiện dễ dàng và đáng tin cậy với PCI serial port cards. Kiểm soát hoặc truy cập dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả từ nhiều thiết bị nối tiếp. PCI serial port cards lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp và nhạy cảm với thời gian bao gồm chẩn đoán ô tô, HVAC, point-of-sale, court reporting, bảo mật và SCADA.

Product List

Related Materials