MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PICMG 1.0 Half-Size SBC Backplane

PICMG 1.0 Half-size SBC Backplane được thiết kế với PCI tiêu chuẩn công nghiệp để mở rộng. SBC Backplane được trang bị cấu hình làm mát không quạt và cấu hình năng lượng thấp đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp tầm trung.

Product List