MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PICMG 1.3 Full-Size SBC Backplanes

PICMG 1.3 Full-Size SBC Backplanes kích thước đầy đủ là giao diện mở rộng cho Slot SBC và cung cấp tính linh hoạt, hiệu suất và rút ngắn MTTR. Bảng nối đa năng SBC với thiết kế tiết kiệm không gian cho phép làm mát tốt hơn, đây là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau.

Product List

Related Materials