MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PICMG 1.3 Half-Size SBC Backplane

PICMG1.3 SHB backplanes, tương thích với half-size PICMG1.3 slot SBC. Dòng sản phẩm bảng nối đa năng PCI / ISA SBC của chúng tôi cung cấp các mức độ lựa chọn chính và cấp máy chủ, hỗ trợ các nhu cầu về độ chắc chắn của bạn trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau.

Product List

 • PCE-4B12

  PICMG 1.3 Half-size Mainstream / Server-grade Backplanes

 • PCE-3B06

  PICMG 1.3 Half-size mainstream SHB Backplanes, tương thích với PCE-3000/PCE-4000 series và IPC chassis: IPC-3026, IPC-6806S

 • PCE-4B13

  PICMG 1.3 Half-size server-grade SHB Backplanes, tương thích với PCE-4000 series và IPC chassis: ACP-4020

 • PCE-3B03

  PICMG1.3 Half-Size SHB Backplanes, tương thích với IPC chassis: IPC-3026

 • PCE-3B12

  PICMG 1.3 Half-size mainstream SHB Backplanes, tương thích với PCE-3000 series và IPC chassis: ACP-4020