MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PICMG 1.3 Half-Size Single Board Computers

PICMG 1.3 half-size Single Board Computers (SBC) phù hợp với nhiều yêu cầu máy tính bảng đơn. Các thẻ SBC khe cắm cung cấp các nền tảng điện toán băng thông rộng và tốc độ cao, với tính năng cắm và chạy, cung cấp sự linh hoạt trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau.

Product List

 • PCE-4132

  LGA1200 10th Gen Intel® Xeon® and Core™ i9/i7/i5/i3 Half-size SHB with PCIe 3.0/Triple Independent Display/Dual GbE LAN/SATA III/USB 3.2

 • PCE-4129

  LGA 1151 6th Gen Intel® Xeon® và Core™ i7/i5/i3 Half-size SHB với PCIe 3.0/Triple independent display/Dual GbE LAN/SATA III/m-SATA/ USB 3.0

 • PCE-4128

  LGA 1150 4th Generation Intel Xeon và Core i7/i5/i3 PICMG 1.3 Half-size SHB với PCIe 3.0/Triple independent display/Dual GbE LAN/SATA 3.0/m-SATA/USB3.0

 • PCE-3032

  LGA1200 10th Gen Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 Half-size SHB with PCIe 3.0/ Dual Independent Display/Dual GbE LAN/ SATA III/m-SATA/ USB 3.2

 • PCE-3029

  LGA 1151 6th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 Half-size SHB với PCIe 3.0/ Dual Independent Display/Dual GbE LAN/SATA III/m-SATA/ USB 3.0

 • PCE-3028

  LGA 1150 4th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3 PICMG 1.3 Half-size SHB với PCIe/VGA/DVI/Dual GbE LAN

 • PCE-3026

  LGA 3th 1155/1156 Intel® Core™ i7/i5/i3 PICMG 1.3 Half-size SHB với PCIe/VGA/DVI/Dual GbE LAN