MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Mobile POS Tablets

Máy tính bảng POS di động của Advantech hỗ trợ các ứng dụng đa dạng, như tự đặt hàng, hỗ trợ mua sắm và quản lý hàng tồn kho để nâng cao năng suất bán lẻ của bạn.

Product Categories

  • AIM-30 Series

    Các hệ thống POS di động cấp công nghiệp, Series AIM-30, hỗ trợ các ứng dụng bán lẻ đa dạng, như Menu điện tử và tự đặt hàng, để cung cấp trải nghiệm mua sắm một cửa.

  • Phụ Kiện

    Các phụ kiện di động của Advantech cung cấp một loạt các thiết bị ngoại vi và nhiều bộ sạc cho POS di động để đáp ứng các ứng dụng trong thị trường dọc khác nhau.