MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Hệ Thống Cấu Hình Sẵn

Hệ thống được cấu hình sẵn

Product List

 • FPM-7212W

  Module màn hình công nghiệp 21.5" Full HD/18.5" HD/17" SXGA/ 15" XGA/12" XGA LED LCD

 • TPC-2181W

  Module máy tính bảng Thin-Client công nghiệp với màn hình 18.5" HD và bộ vi xử lý Intel® Celeron® J3455

 • TPC-2151T

  Modular Industrial Thin Client Multi-Touch Panel Computer with 15" XGA LED LCD and Intel® Celeron®

 • TPC-2121T

  Module máy tính bảng Thin-Client công nghiệp với màn hình 12" XGA LED LCD và bộ vi xử lý Intel® Celeron® J3455

 • TPC-5152T

  Module máy tính bảng cảm ứng đa điểm với màn hình 15" XGA LED LCD và bộ vi xử lý Intel® Core™ i3-6100U thế hệ 6

 • TPC-5172T

  Module màn hình cảm ứng đa điêm với màn hình 17" SXGA LED LCD với bộ vi xử lý Intel® Core™ i3-6100U thế hệ 6

 • TPC-5212W

  Mô đun máy tính bảng cảm ứng với màn hình 21.5" Full HD LED LCD với bộ vi xử lý Intel® Core™ i3-6100U thế hệ 6