MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PROFINET Gateways

PROFINET fieldbus gateway hỗ trợ các giao thức khác nhau, cho phép giao tiếp liền mạch giữa các fieldbus và các thiết bị Ethernet công nghiệp. Nó được thiết kế đặc biệt để mở rộng giao thức đáng tin cậy và tích hợp liền mạch với các thiết bị mạng hiện có. Cổng fieldbus PROFINET cung cấp một giải pháp khả thi để chuyển đổi dữ liệu hiệu quả từ các thiết bị sử dụng các giao thức khác nhau, do đó giảm nhu cầu mua thiết bị đắt tiền và giảm thiểu rủi ro do lỗi lập trình phần mềm.

Product List

Related Materials