MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Module Robust Remote I/O

Các mô-đun I/O dòng ADAM-4100 là các đơn vị giao diện cảm biến tới máy tính nhỏ gọn và linh hoạt. Chúng được thiết kế để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt và có thể hoạt động bình thường ở khoảng nhiệt độ từ -40 đến 85°C, với đầu vào công suất lớn và khả năng chống nhiễu.

Product List

Related Materials