MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

RS-232/422/485 to Fiber Optic Converters

Bộ chuyển đổi quang điện RS-232/422/485 được sử dụng như một kết nối điểm-điểm (point-to-point) hoặc điểm-đa điểm (point-to-multiple point) để truyền và chuyển đổi tín hiệu full/half-duplex và các loại tương đương trong môi trường quang điện. Kiểu truyền này cung cấp các lợi ích nhờ băng thông rộng, miễn nhiễm với nhiễu EMI/RFI và bảo mật đường truyền dữ liệu. Sợi quang học sẽ là giải pháp hoàn hảo của bạn cho các ứng dụng mà môi trường truyền phải được bảo vệ khỏi phơi nhiễm điện, sét, điều ki

Product List