MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Security

SecureBootTM và TPM Suite là hai gói bảo mật quan trọng cung cấp bảo vệ tùy chỉnh cho đầu tư phần mềm và phần cứng của bạn. SecureBootTM nhắm đến các thị trường nơi xác minh thời gian khởi động phải được cung cấp qua phần mềm nào chạy. TPM Suite đang nhắm mục tiêu bảo vệ môi trường trò chơi chống sao chép và giả mạo, cũng như cung cấp các giải pháp kiểm soát truy cập và xác thực nền tảng.

Product List