MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Serial Converter Và Repeaters

Bộ chuyển đổi phương tiện nối tiếp (Serial Media Converter) và bộ lặp (Repeater) cung cấp sự chuyển đổi giữa các mạng nối tiếp và phương tiện khác. Bộ chuyển đổi phương tiện nối tiếp của chúng tôi có thể chuyển đổi một cách rõ ràng tín hiệu RS-232 thành tín hiệu RS-422/485, cũng như tín hiệu không dây và cáp quang. Hầu hết các hệ thống máy tính công nghiệp đều có cổng nối tiếp RS-232 tiêu chuẩn. Mặc dù được chấp nhận rộng rãi, RS-232 vẫn có giới hạn về tốc độ truyền, phạm vi và khả năng kết nối

Product Categories

  • RS-422/485 Repeaters

    Bộ lặp TRS-422/RS-485 khắc phục các hạn chế của cổng nối tiếp tiêu chuẩn bằng cách sử dụng các đường dây điện áp đặc biệt cho dữ liệu và tín hiệu điều khiển. Bộ lặp RS-422 và RS-485 đơn giản chỉ khuếch đại hoặc tăng tín hiệu RS-422/RS-485 hiện có để cho phép chúng bao phủ khoảng cách xa hơn. Các thiết bị này mở rộng khoảng cách liên lạc thêm 1200m (4.000 ft.) và tăng số lượng nút kết nối tối đa lên 32 nút.

  • RS-232/422/485 Converters

    Bộ chuyển đổi phương tiện nối tiếp dùng để chuyển đổi giữa các mạng nối tiếp và phương tiện khác. Thiết bị có thể chuyển đổi tín hiệu RS-232 thành tín hiệu RS-422/485 một cách rõ ràng, cũng như chuyển đổi tín hiệu RS-422/485 thành RS-232 mà không phải thay đổi phần cứng hoặc phần mềm của PC. Bộ chuyển đổi phương tiện nối tiếp cho phép bạn dễ dàng xây dựng một hệ thống liên lạc đường dài, mức độ công nghiệp với phần cứng PC tiêu chuẩn.

  • RS-232/422/485 to Fiber Optic Converters

    Bộ chuyển đổi quang điện RS-232/422/485 được sử dụng như một kết nối điểm-điểm (point-to-point) hoặc điểm-đa điểm (point-to-multiple point) để truyền và chuyển đổi tín hiệu full/half-duplex và các loại tương đương trong môi trường quang điện. Kiểu truyền này cung cấp các lợi ích nhờ băng thông rộng, miễn nhiễm với nhiễu EMI/RFI và bảo mật đường truyền dữ liệu. Sợi quang học sẽ là giải pháp hoàn hảo của bạn cho các ứng dụng mà môi trường truyền phải được bảo vệ khỏi phơi nhiễm điện, sét, điều ki