MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Serial Converters

Bộ chuyển đổi RS-232 sang RS-422 và RS-485 công nghiệp của chúng tôi phù hợp và lý tưởng cho thị trường tự động hóa công nghiệp và các ứng dụng khác của "Control Panel". Một số cung cấp cách ly ba (triple isolation) và chứng nhận độ cứng Class 1 Division 2 để đảm bảo khả năng sử dụng tại các địa điểm nguy hiểm và nhiệt độ khắc nghiệt.

Product List

Related Materials