MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Serial Device Servers

Các máy chủ thiết bị nối tiếp (serial device servers) của Advantech rất dễ cài đặt và cấu hình. Nó hỗ trợ cả mạng có dây và không dây và cung cấp các chế độ hoạt động khác nhau để đáp ứng nhu cầu tự động hóa công nghiệp nghiêm ngặt. Các máy chủ thiết bị nối tiếp (serial device servers) có dây Ethernet kép / đơn của chúng tôi mang RS-232/422/485 tới mạng LAN của bạn, với nhiều lựa chọn khác nhau về 1–16 cổng và cấu hình DIN-rail phù hợp với môi trường trường khắc nghiệt của bạn. Giải pháp không

Product List

Related Materials