MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Point of Service Terminals

Với đầy đủ các sản phẩm POS, Advantech cung cấp các giải pháp POS bán lẻ cho cả thị trường dọc và nhu cầu OEM / ODM. Thiết bị ngoại vi POS chất lượng cao cũng được cung cấp tại Point-of-Service.

Product Categories

  • USM Series

    Với đủ cổng I/O, dòng UBX là hộp PC POS không quạt đi kèm với vỏ phẳng và không có lỗ thông gió để phù hợp với nhiều ứng dụng bán lẻ và khách sạn.